Αφορά τους συμμετέχοντες Kangourou Linguistics English 2019 (Levels 3-4)


Αφορά τους συμμετέχοντες Kangourou Linguistics English 2019  (Levels 3-4)

Concerns the participants in the Kangourou Linguistics English 2019 (Levels 3-4)

Το Ίδρυμα ΘΑΛΗΣ ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα του Kangourou Linguistics English (2019) για το επίπεδο 3-4 που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2019 δεν θα ανακοινωθούν λόγω τεχνικού προβλήματος. Σχετική ενημέρωση θα σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες του επιπέδου αυτού. Για το λόγο αυτό θα οργανωθεί επαναληπτικός για σκοπούς διάκρισης το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019, στις 11.45πμ-13.00μμ. μετά το διαγωνισμό Kangourou Μαθηματικών. Μόνο οι μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό στις 9 Φεβρουαρίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό. Αν συμμετέχοντας δεν έχει πάρει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα στο info@thalescyprus.com ή πάρετε τηλέφωνο στο 22283602. Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία που μπορεί αυτό να προκαλέσει.

The THALES Foundation announces that the results for the Kangourou Linguistics English (2019) for the levels 3-4, which took place on 9 February 2019 will not be published due to a technical problem. A message with explanation is sent to the emails of all participants.  This competition will be repeated on Saturday, 23rd March 2019, at 11.45am-13.00pm. right after the Kangaroo Mathematics. Only students who already participated in the competition of 9 February will be allowed to participation in the repeated competition. If any participant did not receive a related emails message please write to info@thalescyprus.com or call 22283602. We are sorry for any inconvenience that this arrangement may cause.