ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση στο Paideia-News για το ειδικό πρόγραμμα ομαδικών εργαστηρίων προετοιμασίας έχουμε λάβει εκατοντάδες μηνύματα ενδιαφέροντος με ερωτήσεις, για αυτό σας ανακοινώνουμε ότι τα προγράμματα εργαστηρίων θα έχουν την πιο κάτω δομή:

Α. Πρόγραμμα 100 ωρών (ώρες των 60 λεπτών)

1) 8 Σαββατοκυρίακα σε διάστημα 8 εβδομάδων (2 μήνες πρόγραμμα)

2) 8 Σαββατοκυρίακα σε διάστημα 16 εβδομάδων (4 μήνες πρόγραμμα)

Πρόγραμμα:  ΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΛΩΣΣΑ (ΏΡΕΣ 60 – 24 – 16 , αντίστοιχα)

Μέγιστο Μέγεθος Ομάδων  25 – 50 – 50 αντίστοιχα.

 

Β. Επιταχυνόμενο πρόγραμμα διάρκειας 38 ωρών σε πέντε συνεχόμενες μέρες(Δευτέρα – Παρασκευή)

(ΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΛΩΣΣΑ (ΏΡΕΣ 24 – 8 – 6 , αντίστοιχα)

 

Υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, χωρίς δέσμευση. Οι οργανωτές θα ενημερώσουν και θα επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους με σχετικές πληροφορίες και επιλογές συμμετοχής στα εργαστήρια καθώς και τους χώρους οργάνωσης μαζί με το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής . Ανάλογα με το ενδιαφέρον θα οργανωθούν διάφορα κέντρα σε πόλεις της Κύπρου και Ελλάδας.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στη σύνδεση :   https://goo.gl/forms/H7CqPKKy6NU5Hn1e2

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στη σύνδεση :    https://goo.gl/forms/oY2m2RmroC0aRnsr1

Τηλ. 22283602, ΗΤ: info@thalescyprus.com
 

Συνεργασία και υποστήριξη :
    
IMS Research & Development
http://ims-edu.com/research-development/