ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Οι οργανισμοί PROGNOSIS, ATHINA Educational Network και THALES Foundation οργανώνουν τα πιο κάτω εργαστήρια προετοιμασίας για τις εξετάσεις του νέου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών με τις πιο κάτω δομές.

Δομές Εργαστηρίων

Α. 100 ώρες πρόγραμμα (ώρες των 60 λεπτών)

Κανονικό πρόγραμμα Τεσσάρων (8 Σαββατοκύριακα σε διάστημα 16 εβδομάδων)

ΓΝΩΣΤΙΚΌ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΛΩΣΣΑ (ΩΡΕΣ 60 – 24 – 16 , αντίστοιχα)

Α1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

Α2. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Α3. ΓΛΩΣΣΑ

 

Β. 100 ώρες πρόγραμμα (ώρες των 60 λεπτών)

Κανονικό πρόγραμμα Δύο Μηνών(8 Σαββατοκύριακα σε διάστημα 8 εβδομάδων)

ΓΝΩΣΤΙΚΌ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΛΩΣΣΑ (ΩΡΕΣ 60 – 24 – 16 , αντίστοιχα)

Β1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

Β2. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Β3. ΓΛΩΣΣΑ

 

C. Τμηματικό Πρόγραμμα 100 ωρών

C1. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΛΩΣΣΑ 

C2. ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΛΩΣΣΑ (ΩΡΕΣ 60 – 24 – 16 , αντίστοιχα)

Η περίοδος οργάνωσης των εργαστηρίων θα ανακοινωθεί σε διάφορα χρονικά διαστήματα και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επιλογή.

 

D. Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα: 38 ώρες

ΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΛΩΣΣΑ (ΩΡΕΣ 24 – 8 – 6 , αντίστοιχα)