ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ