Εισαγωγικές Εξετάσεις της Σχολής Φόρουμ


 

Η Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ, ανακοινώνει ότι οι Εισαγωγικές Εξετάσεις της Σχολής, θα πραγματοποιηθούν την

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 (15:00 – 18:30).