ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Πρόσκληση για συνδρομητική εγγραφή

Οι οργανισμοί PROGNOSIS, ATHINA Educational Network και με στήριξη από το THALES Foundation προσκαλούν σε συνδρομητική εγγραφή ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται για υποστήριξη στην προετοιμασία για τις εξετάσεις για διορισμό μέσω του νέου συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών και εξασφάλιση θέσης στον κατάλογο διορισίμων. Ανάλογα με το είδος συνδρομής που θα επιλέξει το μέλος θα έχει πρόσβαση σε υλικό που θα τον βοηθήσει για τις εξετάσεις καθώς και δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικά εργαστήρια προετοιμασίας.
Υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνδρομητική εγγραφή. Οι οργανωτές θα ενημερώσουν και θα επικοινωνήσουν με τους ενδιαφερόμενους για συμπλήρωση της αίτησης συνδρομητή μαζί με σχετικές πληροφορίες και επιλογές για πρόσβαση σε υλικό και συμμετοχή τους στα σχετικά εργαστήρια.
Τα εργαστήρια θα καλύπτουν το Γνωστικό, Δεξιότητες και Γλώσσα σε διάφορα προγράμματα.

  • Ταχύρυθμο πρόγραμμα 16 ωρών: ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ
  • Ταχύρυθμο πρόγραμμα 32 ωρών: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  • ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 16 ώρες
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 16 ώρες

Ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν τμήματα των πιο πάνω προγραμμάτων ανάλογα με το είδος της συνδρομής που θα επιλέξουν. Κατ’ εξαίρεση οι φιλόλογοι θα πρέπει να κάνουν μαζί το Γνωστικό με τη Γλώσσα.
Τα πρώτα εργαστήρια αναμένεται να αρχίσουν τον Ιούλιο 2017. Κέντρα εργαστηρίων θα λειτουργήσουν στις πόλεις Λευκωσία, Λεμεσό, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρέθυμνο. Ανάλογα με τη ζήτηση πιθανόν να οργανωθούν εργαστήρια και σε άλλες πόλεις της Κύπρου και Ελλάδας.
Οι εκπαιδευτές/μέντορες αποτελούνται από Κύπριους και Ελλαδίτες εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς υψηλής στάθμης με μεγάλη εμπειρία στα αντικείμενα των εξετάσεων. Τα ονόματα των εκπαιδευτών θα τα βρείτε στον ιστοχώρο της πρόσκλησης www.thalescyprus.com (Παράθυρο Νέο Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών ή επιλέξετε NEWS) .

Για να σας σταλεί η σχετική αίτηση εγγραφής παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον για εγγραφή ως συνδρομητής στο PROGNOSIS-ATHINA EDUCATIONAL NETWORK στην πιο κάτω σύνδεση :      
https://goo.gl/forms/H7CqPKKy6NU5Hn1e2
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : member@thalescyprus.com
Τηλ. +357-22283600

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
https://goo.gl/forms/H7CqPKKy6NU5Hn1e2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (έκδοση 6.6.2017)
Πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο