Η πανευρωπαϊκή γιορτή της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στην Κύπρο, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 με μεγάλη επιτυχία! 

Η  εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκου Κόκκινου διοργανώθηκε για πρώτη φορά ψηφιακά, σε συνεργασία με τους κυριότερους φορείς του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, ερευνητικές ομάδες και επιστήμονες από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και Κέντρα Αριστείας, καινοτόμες επιχειρήσεις, το Υπουργείο Άμυνας καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Μπορείτε να δείτε το ηλεκτρονικό βιβλίο «20 Σπουδαίοι Επιστήμονες!» που αποτελεί ειδική έκδοση της εκδήλωσης και ετοιμάστηκε από το ΙδΕΚ.  

2020-12-10T12:39:56+02:00